СІЛЬСЬКА ШКОЛА УКРАЇНИ в 1950-х – середині 1960-х рр.: РЕАЛІЇ СТАНУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Олександр Федорович Нікілєв

Анотація


Розглянуто матеріально-технічну базу сільських шкіл, особливості організації в них навчального процесу, умови, в яких сільські діти набували знань, якісний і кількісний склад викладацького контингенту педагогічних колективів сільських шкіл.


Ключові слова


українське село; освіта; сільська школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Вылцан М. Н. Восстановление и развитие материально-технической базы колхозного строя (1945-1958) / М. Н. Вылцан. – М. : Мысль, 1969.

Державний архів Дніпропетровської області (далі – ДАДО), ф. 4960, оп. 1, спр. 110.

ДАДО, ф. 4960, оп. 1, спр. 113.

ДАДО, ф. 4960, оп. 1, спр. 114.

ДАДО, ф. 4960, оп. 1, спр. 115.

ДАДО, ф. 4960, оп. 1, спр. 214.

ДАДО, ф. 6031, оп. 1, спр. 82.

ДАДО, ф. 6031, оп. 1, спр. 8.

Кривчик Г. Г. Українське село під владою номенклатури (60-80-ті рр. ХХ ст.) / Г. Г. Кривчик. – Д., 2001.

Рибак В. І. Соціально-побутова інфраструктура українського села. 1922-1991 / В. І. Рибак. – К-П., 2000.

Романюк І. М. Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ ст. / І. М. Романюк. – Вінниця, 2005.

Тимченко С. М. Українське село: проблеми етно-соціальних змін. 1959-1989 / С. М. Тимченко. – Запоріжжя, 1995.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВОВУ), ф. 296, оп. 8, спр. 2451.

ЦДАВОВУ, ф. 296, оп. 8, спр. спр.1296.

ЦДАВОВУ, ф. 166, оп. 15, спр. 145.

ЦДАВОВУ, ф. 166, оп. 15, спр. 4535.

ЦДАВОВУ, ф. 1, оп. 22, спр. 13.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ), ф. 1, оп. 30, спр. 828.

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 31, спр. 586.

Чишко В. С. Соціально-культурна характеристика сільського населення України / В. С. Чишко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 1993. – Вип. 2. – С. 164-177.

Швидько Г. К. Минуле у променях пам’яті / Г. К. Швидько. – К. : Генеза, 2004.