СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЦТВА ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Оксана Володимирівна Бінецька

Анотація


Розглянуто основні тенденції та особливості становища жіноцтва в суспільно-політичному житті українського суспільства наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття.

Ключові слова


жіноцтво; політичні орієнтації; професійна зайнятість; гендерна рівність

Повний текст:

PDF

Посилання


Дармограй Н. М. Культура державно-владних відносин як запорука демократичних перетворень в Україні

/ Н. М. Дармограй // Статистика України. – 2004. – № 2. – С. 28-34; Грабовська І. Про українську жінку в

українській політиці і не тільки / І. Грабовська // Сучасність. – 2004. – № 3. – С. 82-91; Трофименко Л. С.

Феномен жіночого політичного лідерства в Україні : дис. ... канд. політ наук / Л. С. Трофименко / Одес.

нац. юрид. академія. – О., 2002. – 183 с.

Гендерна статистика України: сучасний стан, проблеми, напрями вдосконалення. – Запоріжжя : Друкарський світ, 2011. – 192 с.

Смоляр Л. Жінка в системі політичної культури України / Л. Смоляр // Жінки України: історія, сучасність

та погляд у майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Д. : Поліграфіст, 1996. – С. 74-83.

Стичинський Б. С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський , І. В. Зуб , В. Г. Ротань . – К. : «А.С.К.», 2001. – 1072 с.

Грабовська І. Про українську жінку в українській політиці і не тільки / І. Грабовська // Сучасність. – 2004. –

№ 3. – С. 82-91.

Гендерна рівність як фактор сталого розвитку суспільства. – К. : Б.в., 2004. – 35 с.

Георгізова І. Л. Жіночі організації України в громадсько-політичному житті суспільства наприкінці ХХ –

на початку ХХІ ст. : дис. ... канд. політ. наук / І. Л. Георгізова / Ін-т політ. та етнонаціонал. досліджень

ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2008. – 196 с.