№ 6 (2012)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЦТВА ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ PDF
Оксана Володимирівна Бінецька
ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦЯМИ У ПОЛЬЩІ (1989-2011 рр.) PDF
Галина Вікторівна Висоцька
ЗАСНУВАННЯ І ВИГОТОВЛЕННЯ ЄДИНОГО ОРДЕНУ УСРР PDF
Віктор Миколайович Воронін
КОМУНІСТИЧНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ І НА ЗАКАРПАТТІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Ольга Степанівна Кухарчук
З ІСТОРІЇ НАПИСАННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ПІСНІ «РЕВЕ ТА СТОГНЕ ДНІПР ШИРОКИЙ» PDF
Анатолій Іванович Мисечко
ПРОСОПОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОНЕТ ОЛЬВІЇ останньої чверті ΙΙΙ – раннього II ст. до н.е PDF
Микола Ілліч Ніколаєв
ПОЛІТИКА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАДАПТАЦІЇ ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ ВОЇНІВ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ (1945-1950 рр.) PDF
Олена В`ячеславівна Суденко
ОСТАННІЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ АРХІМАНДРИТА КЛИМЕНТІЯ ШЕПТИЦЬКОГО (1947-1951 рр.) PDF
Вікторія Зиновіївна Чорнописька

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ З’ЇЗД (травень 1917 року): підготовка, хід і місце в революції PDF
Тарас Степанович Вінцковський
МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІЄПИСКОПА НИКИФОРА (ФЕОТОКІ) НА ПІВДНІ УКРАЇНИ PDF
Наталія Миколаївна Діанова
АНДРІЙ ПАТРУС-КАРПАТСЬКИЙ: доля літератора та людини PDF
Лариса Іванівна Капітан
УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ В БАЛТСЬКОМУ ПОВІТІ в грудні 1919 – квітні 1920 рр. PDF
Анатолій Михайлович Лекар
ПОХОВАЛЬНИЙ ОБРЯД У РИТУАЛЬНО-КУЛЬТОВІЙ ПРАКТИЦІ НАСЕЛЕННЯ СТЕПОВОГО ПОБУЖЖЯ PDF
Людмила Володимирівна Матвієнко
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ЖІНОК ОДЕСИ на початку ХХ ст. PDF
Ольга Олександрівна Ніколаєнко
ІСТОРІЯ СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ МІСТА ХЕРСОНА PDF
Олександр Борисович Татарченко
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НІМЕЦЬКИХ ПОСЕЛЕНЦІВ-ВЛАСНИКІВ У ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Людмила Михайлівна Чорна

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ В МІЖВОЄННІЙ НІМЕЧЧИНІ: ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ УКРАЇНЦІВ ПРИ УНІВЕРСИТЕТІ АЛЬБЕРТА В КЕНІҐСБЕРҐУ у 20-х роках ХХ ст. PDF
Дмитро Васильович Бурім
ЕТНІЧНА СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ВІДРОДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ у 1990-2000-ті роки (на прикладі середніх та спеціальних навчальних закладів) PDF
Микола Миколайович Зеркаль
ТОВАРИСТВО МАРКШЕЙДЕРІВ ПІВДНЯ РОСІЇ: СТВОРЕННЯ, ВІДКРИТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ МАРКШЕЙДЕРСЬКОЇ СПРАВИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ на початку ХХ ст PDF
Надія Миколаївна Кушлакова
ПРОФЕСІЙНІ АСОЦІАЦІЇ АРХІВІСТІВ США ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ АРХІВІСТІВ УКРАЇНИ PDF
Лариса Леонідівна Левченко
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОЦЕСИ У СПРАВІ ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В ПОВОЄННІЙ УКРАЇНІ PDF
Наталія Сергіївна Улітова
ЗАКЛАДИ ОСВІТИ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст PDF
Ярослав Петрович Цецик
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ «ДНІПРОБУГУ» (1921-1929 рр.) PDF
Катерина Петрівна Чокан

ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

ДО 150-РІЧЧЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЧОЛОВІЧОЇ ГІМНАЗІЇ PDF
Юрій Миколайович Дем’яненко
ДОСЛІДНИК СПІЛЬНОЇ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ МИНУВШИНИ ТАДЕУШ СРОГОШ (до ювілею вченого) PDF
Ольга Станіславівна Морозова