КОМУНІСТИЧНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ І НА ЗАКАРПАТТІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Ольга Степанівна Кухарчук

Анотація


Показано методи поширення урядом СРСР ідей комуністичного політичного режиму в інших країнах у роки Другої світової війни, діяльність у цьому напрямі комуністичної партії Чехословаччини та крайової комуністичної партії Закарпаття

Ключові слова


Закарпаття; об’єднання; формування; Українська держава; закарпатці; спорідненість; Чехословаччина; КП; режим; терор

Повний текст:

PDF

Посилання


Томахів В. Я. Сталінізм як різновид тоталітаризму (історико-політологічний огляд) / В. Я. Томахів. –Львів, 2001.

Свєженцева О. І. Методи інтеграції свідомості та волі народу до системи тоталітарної ідеології в

Чехословаччині на рубежі 40-50-х рр. ХХ ст. / О. І. Свєженцева // Науковий вісник Ужгородського

університету. Серія «Історія». – Ужгород : Вид-во Ужгородського національного університету «Говерла»,

– Вип. 20.

Vnit ni faktory, ktere usnanily sovltizaci stat st adnia vychedni Evropy v lette 1944-1948. – Oporno, 1993.

Гебинський Л. Я. Коминформ в действии // Новая и новейшая история, 1996, журнал 1-2. // http://history.machaan.ru/all/number07/analiti4/total/maruina/; index html

Марьина В. В. Чехословацкий февраль 1948 начинался в 1945 г. // Международный исторический журнал,

, № 7 [Электронный ресурс]. – режим доступа :

//http://history.machaan.ru/all/number07/analiti4/total/maruina/; index html.

Серапионова Е. П. Эдуард Бенеш: планы послевоенного развития Чехословакии и реальность // Международный исторический журнал, 2000, № 7 [Электронный ресурс]. – режим доступа : //http://history.machaan.ru/all/number07/analiti4/total/maruina/; index html.

Нариси історії Закарпатської партійної організації. – Ужгород, 1980.

Абибеков Г. М. Коминтерн после формального роспуска (1943-1944 гг.) / Г. М. Абибеков // Вопросы истории. – 1997. – № 8.

Советско-чехословацкие отношения во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – Москва, 1960.

Нариси історії Закарпаття. Т. ІІ – Ужгород, 1995.

Борканюк О. Чим є для нас Радянський Союз / О. Борканюк. – Ужгород, 1976.

Firlinger Z. V slu bich CSP. Dil 2.

Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева // Вопросы истории. – 1993. – № 9.

Фирсов Ф. И. Архивы Коминтерна и внешняя политика СССР в 1939-1944 гг. / Ф. И. Фирсов // Новая и

новейшая история. – 1996. – № 6.

Dillas M. Conversations with Stalin. – New York, 1962.

Документы и материалы по советско-чехословацких отношений. Т. 4, кн. 3. – Москва, 1983.

Василевский А. М. В те суровые годы / А. М. Василевский // Военно-исторический журнал. – 1978. – № 2.

Нариси з історії українського державотворення. – Київ, 1995.