ІСТОРІЯ СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ МІСТА ХЕРСОНА

Олександр Борисович Татарченко

Анотація


Розглянуто основні етапи розвитку одного з найбільших і найстаріших храмів Південної України – Свято-Успенського собору міста Херсона. Проаналізовано вплив окремих політичних режимів на його становище під час їхнього правління. Зокрема висвітлено будівництво і розвиток собору в період Російської імперії, закриття та перетворення собору на спортивну залу в радянський період, а також відродження та відбудова його під час незалежної України.

Ключові слова


православна церква; політика; храм; релігійна громада; дзвони

Повний текст:

PDF

Посилання


Тригуб О. П. Історія Херсонської єпархії (1775-1918): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Тригуб Олександр

Петрович. – Миколаїв, 2000. – С. 42.

Храмы города Херсона // Херсонские епархиальные ведомости. – 1881. – 15 октября (№ 20). – С. 569.

Держархів Херсонської обл., ф. Р-3727, оп. 1, спр. 82.

Пиворович В. Б., Дяченко С. А. Улицами старого Херсона. Илл. прил. к журн. «Летопись Причерноморья»

/ В. Б. Пиворович, С. А. Дяченко. – Херсон : МЧП «Штрих», 2002. – С. 114, 494

Историческое описание Херсонского Успенского собора // Херсонские епархиальные ведомости. – 1881. –

сентября (№ 18). – С. 494-499.

Водотика С. Г. Історія Херсонщини : [навч. посібник] / С. Г. Водотика, Є. Г. Сінкевич. – Херсон : Айлант, 2003. – С. 128.

[Без назви] // Юг (Херсон). – 1905. – 22 мая (№ 2061). – С. 3.

[Без назви] // Юг (Херсон). – 1905. – 1 марта (№ 1997). – С. 3.

[Без назви] // Юг (Херсон). – 1905. – 28 мая (№ 2064). – С. 3.

Держархів Херсонської обл., ф. Р-2, оп. 1, спр. 1359.

Держархів Херсонської обл., ф. Р-1887, оп. 3, спр. 690.

Цыпин Владислав, протоиерей. История русской церкви 1917-1997. Кн. 9 / Владислав Александрович Цыпин. – М. : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1917. – С. 71.

Петровський В. В. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі / В. В. Петровський,

Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Х. : ВД «Школа», 2007. – С. 353.

Из‟ятие церковних ценностей // Херсонский коммунар. – 1922. – 9 мая (№ 103). – С. 2.

Держархів Херсонської обл., ф. Р-1887, оп. 3, Спр. 711.

Корзун М. С. Русская православная церковь на службе эксплуататорских классов / Михаил Сергеевич Корзун. – Минск : Беларусь, 1984. – С. 40.

Держархів Херсонської обл., ф. Р-2, оп. 2, спр. 69.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО), ф. 5, оп. 1, спр. 1052.

Кухар-Онышко Н. А. Из вечности звонят колокола… / Н. Кухар-Онышко, В. Пиворович // Летопись Причерноморья. Литература, история, археология, нумизматика. – Херсон, 2001. – № 5. – С. 1.

Скороход А. Как большевики заставили «замолчать» колокола Херсона // Гривна (Херсон). – 2003. – 4-

марта (№ 10(426)). – С. 13.

Горностаев Е. Страницы истории православных церквей Херсона // Площадь свободы (Херсон). – 1995. –26 августа (№ 2(2)). – С. 5

Одинцов М. Хождение по мукам / Михаил Иванович Одинцов / М.Одинцов // Наука и религия. – 1990. –№ 7. – С. 56-57.

Храмы Херсона / под. ред. архиепископа Херсонского и Таврического Иоанна. – Херсон : Б.и., 2012. – С. 4.

Восстановим храм – возродим город // Новий день (Херсон). – 2001. – 27 грудня (№ 4473). – С. 4.

Восемь колоколов поднято на Свято-Успенский собор // Херсон маркет-плюс. – 2006. – 22-28 декабря (№ 49 (49)). – С. 2.

Тюрина О. Возвращение к храму / О. Тюрина // Субботний Выпуск. – 2012. – 31 августа (№ 36 (564)). – С. 5.

Сыроватко Л. Святое дело / Л. Сыроватко // Субботний Выпуск. – 2012. – 8 июля (№ 24 (552)). – С. 3

Підгородецька Т. З молитвами – до святої Матрони / Т. Підгородецька // Новий день (Херсон). – 2012. –

лютого (№ 7 (324)). – С. 3.

Церковно-релігійна ситуація і державно-конфесійні відносини в Україні: підсумки десятиліття, тенденції і

проблеми (Аналітична доповідь Центру Разумкова) // Національна безпека і оборона. – № 1-2 (119-120),

– С. 4.