ЗАКЛАДИ ОСВІТИ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст

Ярослав Петрович Цецик

Анотація


Досліджено процес розвитку структури закладів освіти на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Проаналізовано участь органів влади і міського самоврядування в організації та фінансуванні гімназій та інших навчальних закладів регіону.

Ключові слова


Волинь; освіта; гімназія; початкова школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Обзор Волынской губернии за 1899 год. – Житомир : Волынская губернская типография, 1900. – 75 с.

Обзор Волынской губернии за 1900 год. – Житомир : Волынская губернская типография, 1901. – 160 с.

Держархів Рівненської обл., ф. 366, оп. 1, спр. 42, арк. 1-2.

Держархів Рівненської обл., ф. 568, оп. 1., спр. 51, арк. 1-3.

Обзор Волынской губернии за 1908 год. – Житомир : Волынская губернская типография, 1909. – 164 с.

Обзор Волынской губернии за 1913 год. – Житомир : Волынская губернская типография, 1914. – 190 с.

Добрянський І. А., Постолатій В. В. Громадська та приватна ініціатива у розвитку освіти України (кінець

ХІХ – початок ХХ ст.) / І. А. Добрянський, В. В. Постолатій. – Кіровоград, 1998. – 143 с.

Добровольська В. А. Навчання в інститутах шляхетних дівчат Півдня України другої половини ХІХ – на

початку ХХ століття / В. А. Добровольська // Історичний архів. Наукові студії : Зб. наук. праць. – Миколаїв : В-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Вип. 3. – С. 144-117.

Памятная книга Волынской губернии на 1914 год. – Житомир : Волынская губернская типография, 1913. –

с.

Держархів Рівненської обл., ф. 355, оп. 1, спр. 1, арк. 13.

Держархів Рівненської обл., ф. 359. оп. 1, спр. 9, арк. 114-116.

Держархів Рівненської обл., ф. 369, оп. 1, спр. 12, арк. 65, 69.

Держархів Волинської обл., ф. 3, оп. 1, спр. 441, арк. 9-10.

Держархів Волинської обл., ф. 3, оп. 1, спр. 869, арк. 229-230.

Держархів Рівненської обл., ф. 369, оп. 1, спр. 10, арк. 139.

Держархів Рівненської обл., ф. 369, оп. 1, спр. 11, арк. 134.

Держархів Рівненської обл., ф. 568, оп. 1, спр. 3, арк. 17-18.

Держархів Рівненської обл., ф. 568, оп. 1, спр. 50, арк. 27.

Держархів Рівненської обл., ф. 568, оп. 1, спр. 48, арк. 34, 84.

Рудницька Н. В. Професійна освіта євреїв Волині / Н. В. Рудницька // Український історичний журнал. –

– № 6. – С. 123-132.

Волынский земский календарь для гг. корреспондентов текущей сельскохозяйственной статистики на 1914

год. – Житомир : Электро-Типография «Работник», 1914. – 175 с.

Доклады Волынскому земскому собранию Третьей очередной сессии по училищному отделу № 16-36 и

№ 221-229. – Житомир : Электрическая типография Т-ва «Н. А. Бодович», 1913. – 106 с.

Почаевский листок. – 1912. – 4 января, № 1. – С. 4.