РАДЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСТВО ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СТАЛІНСЬКІЙ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ

Валентин Миколайович Лазуренко

Анотація


Проаналізовано розвиток селянських фермерських господарств України в умовах впровадження радянською державою нової економічної політики. Доведено, що в роки непу значна кількість селянських господарств, поклавши в основу своєї діяльності фермерський уклад, почали інтенсивно розвиватися навіть в доволі сприятливих радянських умовах.

Ключові слова


фермер; неп; селянство; сільськогосподарська кооперація; фермерське господарство

Повний текст:

PDF

Посилання


Богушевский В. О. О деревенском кулаке или о роли традиций в терминологии / Богушевский В. О.// Большевик. – 1925. – № 9-10. – С. 59-64

Мигаль Б. К. Здійснення аграрної політики на Україні у відбудовний період (1921-1925 рр.) / Мигаль Б. К. – Х. : Вид-во при Харк. держ. ун-ті, 1974. – 168 с.

Лях Р. Д. Розв’язання аграрного питання на Україні (1917-1923 рр.). – К. : Вища школа, 1975. – 118 с.

Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: социальная структура и социальные отношения / Данилов В. П. – М. : Наука, 1979. – 357 с.

Кульчицький С. В. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928 рр.) / Кульчицький С. В. – К. : Основи, 1996. – 396 с.

Морозов А. Г. Село і гроші. Українська кредитна кооперація в добу НЕПу / Морозов А. Г. – Черкаси, 1993. – 274 с.

Калініченко В. В. Селянське господарство в Україні в період НЕПу : Історико-економічне дослідження / Калініченко В. В. – Х. : Основа, 1997. – 400 с.

Ганжа О. І. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917-1927 рр.) / Ганжа О. І. – К., 2000. – 208 с.

Нечитайло В. В. Селянське господарство фермерського типу в Україні : історія і сучасність / Нечитайло В. В. – Камянець-Подільський : Аксіома, 2004. – 436 с.

Корновенко С. В. Село. Хліб. Гроші. Податкова політика радянської влади в українському селі у період НЕПу / С. В. Корновенко, В. М. Лазуренко. – Черкаси : Ваш Дім, 2004. – 188 с.

Смирнов В. М. Соціальна політика в Україні в період НЕПУ. Взаємовідносини влади і суспільства в сільській місцевості : монографія / Смирнов В. М. – Х. : Харків юридичний, 2010. – 294 с.

Історія українського селянства : Нариси: В 2 т. Т. 2. / [відп. ред. В. А. Смолій]. – К. : Наукова думка, 2006. – 652 с.

Качинский В. Молодая поросль фермерства в украинской степи / Качинский В. // Хозяйство Украины. – 1925. – № 6. – С. 98-106.

Гуревич М. Б. Питання сучасного селянського господарства України / Гуревич М. Б. – Х. : Вид-во ЦСУ УСРР. – 1927. – XX. – 182 с.

Шліхтер О. Українське сільське господарство за 10 років / Шліхтер О. // Український агроном. – 1927. –№ 10-11. – С. 8-20.

Левенятам М. Диференціяція селянського господарства України / Левенятам М. // Земельник. – 1924. –№ 3. – С. 8-19.

Водотика С. Г. Зміни в соціально-класовій структурі селянства України напередодні масової колективізації (1927-1929 рр.) / С. Г. Водотика, І. Д. Мазур // Український історичний журнал. – 1983. – № 2. – С. 49.

Шкала кредитування селянства на купівлю сільськогосподарських машин і знаряддя коштом кредитів сільськогосподарського машинопостачання // Бюлетень народнього комісаріяту земельних справ. – 1927. – Ч. 12. – С. 182-183.

Из обращения ЦК ВКП(б) «Ко всем организациям ВКП(б)» от 13 февраля 1928 г. // Документы свидетельствуют : Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации, 1927-1932 гг. / под ред. В. П. Данилова, Н. А. Ивницкого. – М. : Политиздат, 1989. – 364 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.