ДО ПРОБЛЕМИ ВИСВІТЛЕННЯ СУЧАСНИМИ ПОЛЬСЬКИМИ ПІДРУЧНИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

С. В. Конюхов

Анотація


Проаналізовано особливості висвітлення діяльності українських націоналістів у роки Другої світової війни на сторінках польських підручників з історії. Звернуто увагу на те, як автори цих підручників трактують українсько-польські відносини, що склалися в 1939-1945 роках та як пояснюють участь у Другій світовій війні УПА

Ключові слова


українсько-польські відносини; польська історіографія; Організація Українських Націоналістів; український націоналізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Blum I. Udział wojska Polskiego w walce o utrwalenie władzy ludowej. Walki z bandamy UPA / Ignacy Blum

// Wojskowy Przegląd Historyczny. – 1959. – Nr. 1. – S. 3-29

Gerhard J. Dalsze szczegół walk z bandamy UPA i WiN na południowo+wschodnim obszarze Polski / Jan

Gerhard // WPH. – Nr. 4. – S. 304-335.

Szota W. Z. Zarys rozwoju OUN i UPA / Wieslaw Szota // WPH. 1963. – Nr. 1. – S. 163-218.

Czapla J. Walka z OUN-UPA w latach 1944-1947 (Kureń «Źelezniaka») / Jan Czapla // Z walk przeciwko

zbrojnemu podziemiu 1944-1947 / Pod. red. M. Turlejskej. – Warszawa, 1966. – S. 359-424.

Dominiczak H. Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945-1948 / Henryk Dominiczak. – Warszawa, 1971. –

s.

Грицьків Р. Польська історіографія українсько-польського конфлікту часів Другої світової війни / Роман

Грицьків // Український визвольний рух. Збірник 2: Українсько-польський конфлікт під час Другої світової

війни. – Львів, 2003. – 208 с.

Футала В. П. Відображення в історичному наративі української діаспори УВО та ОУН у 1920-1930-х рр.

/ Василь Футала // Держава та армія. Вісник національного університету «Львівська політехніка». – № 724.

– Львів : НУ «Львівська політехніка», 2012. – С. 190-197.

На дурак Н. Становлення ОУН в українських зарубіжних дослідженнях: історіографічний огляд / Наталія

Надурак // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 46. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. –Львів, 2011. – С. 273-290.

В’ятрович В. М. Друга польсько-українська війна. 1942-1947 / Володимир В’ятрович. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія». – 288 с.

Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів / Леонід Зашкільняк,

Микола Крикун. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут історичних

досліджень, Центр історичної полоністики, 2002. – 752 с.

Ільюшин І. І. Бжоза Ч., Сова А.-Л. Історія Польщі 1918-1945. Historia Polski 1918-1945 / Ігор Ільюшин // Укр. іст. журн. – 2008. – № 1. – С. 216-219.

Brzoza Cz., Sowa A.-L. Historia Polski 1918-1945 / Czesław Brzoza, Andrzej L. Sowa. – Kraków : Wyd-wo literackie, 2006. – 754 s.

Roszkowski W. (Andrzej Albert). Historia Polski 1914-1990 / Wojciech Roszkowski. – Warsawa, 1991. – 440 s.

Roszkowski W. Historia Polski 1914-1993 / Wojciech Roszkowski. – Warszawa : Wzdawnictwo Naukowe PWN Sp. z o.o., 1994. – 454 s.

Коріння трагедії. З проф. Ришардом Тожецьким розмовляє Іза Хруслінська // Волинь: дві пам’яті. Збірка статей, опублікованих у «Ґазеті виборчій» / Пер. з пол. ; упоряд. М. Войцеховський. – К. – Варшава : Дух і літера, Об’єднання українців у Польщі, 2009. – 304 с.

Topolski J. Historia Polski / Jerzy Topolski. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2012. – 344 s.

Гриву T. Польський терор проти українського населення в 1939 та в 1941 рр. / Тарас Гривул // Український

визвольний рух. – Зошит 2. – Львів : МС, 2003. – С. 86-94.

Макух І. На народній службі: Спогади / Іван Макух. – К. : Основні цінності, 2001. – 572 с.

Кривавий вересень у Старосамбірщині // Краківські вісті. – Ч. 40. – 1940. – 19 травня.

Пахаль І. Страшні звірства поляків у Стрийщині / Іван Пахаль // Краківські вісті. – Ч. 29. – 1940. – 17 квітня.