ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА 1917-1929 рр. У ТВОРАХ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ

Юрій Вадимович Котляр

Анотація


Розглянуто питання дослідження історії українського селянства 1917-1929 рр. в працях дослідників з діаспори та далекого зарубіжжя. Виділено два важливих аспекти: повстанський рух та становище селянства в добу нової економічної політики. Важливе значення для вивчення повстанського руху має періодизація війн більшовиків проти селянства А. Безансона та А. Граціозі. Найбільш повно оцінка нової економічної політики представлена в працях американського економіста В. Бандери. Він вважав, що неп був не перехідною політикою, а чітко визначеною, функціональною системою, яка давала шлях новому економічному режиму.

Ключові слова


історіографія; селянство; діаспора; повстанський рух; нова економічна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Adams A. E. The Great Ukrainian Iacgerie / A. E. Adams // The Ukraine, 1917-1921. A Study in Revolution. –Cambridge (Mass.), 1977. – 120 p.

Anderson T. Russian Political thought. An introduction / T. Anderson. – N.Y., 1967. – 361 p.

Bandera V. N. Market orientation of State Enterprises during NEP / V. N. Bandera // Soviet Studies. – 1970. –Vol. 22. – № 11. – P. 110-120.

Bandera V. N. The New Economic Policy (NEP) as an Economic System / V. N. Bandera // The journal of Political

Economy. – 1963. – Vol. 71. – № 3. – P. 265-231

Daniels R. V. The Conscience of the Revolution. Communist Opposition in Soviet Russia / R. V. Daniels. –Cambridge (Mass), 1965. – 162 p.

Graziosi A. The Great Soviet Peasant War. Bolsheviks and Peasants, 1917-1933 / A. Graziosi. – Harvard University, 1996. – 95 p.

Lyons E. Workers paradise lost. Fifty Years of Soviet Communist: a balance sheet / E. Lyons. – N.Y., 1967. –258 p.

Meyer A. The Soviet Political System. An interpretation / A. Meyer. – N.Y., 1965. – 425 p.

Pаlij М. The Ukrainian-Polish Defensive Alliance 1919-1921 / М. Раlij – Edmonton, Toronto : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1995. – 391 р.

Schapiro L. The Communist Party of the Soviet Union. New ed. revised and en larded / L. Schapiro. – N.Y., 1968. –256 p.

Schapiro L. The Origin of the Communist Autocracy. Political Opposition in Soviet Union. First Phase.1917-1922

/ L. Schapiro.. – London, 1965. – 210 p.

Ulan A. Lenin and the Bolsheviks. The Intellectual and Political History of the Triumph of Communist in Russia / А. Ulan. – London, 1966. – 497 p.

Безансон А. Війна більшовиків проти селян / А. Безансон // Всесвіт. – 1993. – № 9-10. – С. 128-132.

Бородаєвський С. В. Історія кооперації / С. В. Бородаєвський. – Прага : Укр. громад. вид. фонд, 1925. –438 с.

Витанович І. Аграрна політика українських урядів 1917-1920 рр. / І. Витанович. – Мюнхен-Чикаго : Українське історичне товариство, 1968. – Ч. 2. – 60 с.

Витанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Витанович. – Нью-Йорк, 1964. – 614 с.

Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917-1933 / А. Грациози. – М. : РОССПЭН, 2001. – 96 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / М. Грушевський. – К. : Наукова думка, 1994. –Т. 1. До початку ХІ віка. – 736 с.

Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї / Д. Донцов. – К. : Знання, 1991. – 48 с.

Іванис В. Симон Петлюра – Президент України / В. Іванис. – К. : Наукова думка, 1993. – 272 с.

Карр Э. История Советской России: В 4 кн. / Э. Карр. – М. : Прогресс, 1990. – Кн. 1. Т. 1, 2. Большевистская

революция. 1917-1923. – 768 с.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе / І. Лисяк-Рудницький / пер. з англ. І. Гавриків, Я. Грицака: В 2 т. – К. :

Основи, 1994. – Т. 2. – 573 с.

Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – К. : Укр. письменник, 1993. – 413 с.

Ойкен В. Основы национальной экономики / В. Ойкен. – К. : Херманн-Пиллата. – М. : Экономика, 1996. –351 с.

Пастернак Є. Україна під большевиками (1919-1933 рр.) / Є. Пастернак. – Торонто : Євшан-Зілля, 1979. –314 с.

Плющ В. Боротьба за Українську державу під Совєтською владою. Підпільні українські організації в Україні

у 1920-1941 рр. / В. Плющ. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1973. – 125 с.

Полтава Л. Українські повстанські загони в 1919-1920 роках / Л. Полтава // Вісті комбатанта. – 1967. – № 5-6. – С. 26-33

Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний. – К. : Либідь, 1993. – 720 с.

Френкин М. Трагедия крестьянских восстаний в России 1918-1921 гг. – Иерусалим : Лексикон, 1987. – 251 с.