ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРІЇ УНР ЗІ СТВОРЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

М. В. Стопчак

Анотація


На широкому історіографічному і фактичному матеріалі досліджено провідні тенденції в нагромадженні знань стосовно основних напрямів діяльності Директорії УНР по створенню конституційно-правових засад української державності в українській зарубіжній історіографії. Виявлено, систематизовано і охарактеризовано основні групи історіографічних джерел із зазначеної проблеми. Виділено коло проблем, що потребують подальшого вивчення та наукової інтерпретації

Ключові слова


історіографія історії України; історіографічний процес; історіографічні джерела; Директорія УНР; конституційне будівництво; нормативно-правові акти

Повний текст:

PDF

Посилання


Винниченко В. Відродження нації: (історія укр. революції, марець 1917 – груд. 1919): у 3 ч. Ч. 3 / В. Винниченко. – Репринт. відтвор. вид. 1920 р. – К. ; Відень : Політвидав України, 1990. – 542 с.

Дністрянський С. Нові проекти української конституції / С. Дністрянський // Воля. – Відень, 1920. – Т. 4,

№ 5. – С. 232-237; № 6. – С. 301-309; № 7/8. – С. 342-348.

Доценко О. Літопис української Революції : матеріали і док. до історії Української Революції. – Т. 2. Кн. 4 / О. Доценко. – К. ; Л. : [Б.в.], 1923. – 400 с.

Золотаренко С. В справі Конституції УНР / С. Золотаренко // Воля. – Відень, 1920. – Т. 4. № 6. – С. 273-277.

Капелюшний В. Здобута і втрачена незалежність: історіогр. нарис укр. державності доби націонал.-визвол.

змагань (1917-1921 рр.) / В. Капелюшний. – К. : Олан, 2003. – 608 с.

Костів К. Конституційні акти відновленої Української держави 1917-1919 років і їхня політично-державна

якість / К. Костів. – Торонто : Друком Укр. Друк., 1964. – 186 с.

Мазепа І. Україна в огні й бурі революції / І. Мазепа. – К. : Темпора, 2003. – 608 с.

Мишуга Л. Державна адміністрація на Україні / Л. Мишуга. – Кам’янець : Вид. «Стрільця», 1919. – 48 с.

Мишуга Л. Які тепер суди на Україні / Л. Мишуга. – Кам’янець : Вид. «Стрільця», 1919. – 32 с.

Начерк проекту Державного законоладу для «Української Трудової Республіки» / (уложив О. Галичанський). – Кам’янець-Поділ., 1919. – 26 с.

Полащук Б. Дещо про організацію влади / Б. Полащук. – Кам’янець-Поділ., 1919. – 16 с.

Ріпецький С. Українське Січове Стрілецтво : визвол. ідея і збройн. чин / С. Ріпецький. – Нью-Йорк : Червона

Калина, 1956. – 360 с.

Стахів М. Україна в добі Директорі УНР : у 7 т. Т. 1 / М. Стахів. – Торонто : Укр. наук.-видав. б-ка в Скрентоні, 1962. – 272 с.

Стахів М. Україна в добі Директорі УНР : у 7 т. Т. 3 / М. Стахів. – Торонто : Укр. наук.-видав. б-ка в Скрентоні, 1963. – 276 с.

Христю П. Замітки і матеріяли до історії української революції 1917-1920 pp. – Т. 4. / П. Христюк. – Прага, 1922. – 192 с.

Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма / М. Шаповал. – Прага : Вільна спілка, 1928. – 324 с.

Шаповал М. Занепад УНР / М. Шаповал. – Прага : Вільна спілка, 1928. − 42 с.

Шелухін С. Варшавський договір між Поляками й С. Петлюрою 21 квітня 1920 р. / С. Шелухін. – 2-ге вид. –Прага : Нова Україна, 1926. – 40 с.

Шелухін С. Петлюрівці в світлі права / С. Шелухін – Л. ; Відень, 1922. – 24 с.

Яковлів А. Основи Конституції У.Н.Р. / А. Яковлів. – Нью-Йорк : Укр. вид-во «Говерля», 1964. – 64 с.

Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років : спроби творення і причини поразки / Д. Яневський. – К. : Дух і літера, 2003. – 767 с