OPINIA O DOROBKU NAUKOWYM, DYDAKTYCZNYM I ORGANIZACYJNYM PROF. DRA HAB. EVGENA G. SINKIEVICZA W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O NADANIE MU TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Tadeusz Srogosz

Анотація


Подання про академічні, дидактичні та організаційні досягнення професора, доктора історичних наук Євгена Григоровича Сінкевича у зв’язку із розглядом справи про надання йому звання почесного професора Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові

Повний текст:

PDF (Polski)