Чорноморський літопис

Галузь і проблематика: Науковий журнал містить публікації статей з актуальних проблем історії України та регіональної історії, історіографії історії України, історії історичної науки в Україні, розвитку української науки та освіти, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
ISSN 2079-682X

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16236-4708Р від 20.01.2010 р.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з історичних наук (Постанова ВАК України №1-05/5 від 31 травня 2011 р.)

Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

Засновники: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв);
Інститут історії України Національної академії наук України (м. Київ).

Головний редактор: Смолій В. А., доктор історичних наук, професор, академік НАН України.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у  Google Scholar.Зображення домашньої сторінки журналу

№ 10 (2014)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПОВСТЯНІ ВИРОБИ ТА ЇХ РОЛЬ У ПОБУТІ ТУРКМЕН ТА ІНШИХ ТЮРКСЬКИХ НАРОДІВ PDF
Айна Баймурадова
СЕЛЯНСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В УМОВАХ РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907 рр.: ПРИГОВОРНИЙ РУХ PDF
Ірина Геннадіївна Верховцева
ЗНАЧЕННЯ ОБ‘ЄДНАНЬ «СІЛЬГОСПТЕХНІКА» У ПОКРАЩЕННІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Тетяна Олексіївна Кулікова
СВІТСЬКА І ДУХОВНА ВЛАДА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.: ЗІТКНЕННЯ В ОДНІЙ ОСОБИСТОСТІ PDF
Оксана Олександрівна Кунецька
ЕВОЛЮЦІЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Ольга Степанівна Кухарчук
ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА ЩОДО ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ НАПРИКІНЦІ XVIII – XIX СТ. PDF
Ірина В’ячеславівна Мельник
БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ЛЬВОВІ – КОНТЕКСТ ІТАЛІЙСЬКИЙ І ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКИЙ (1908-1914) PDF (Polski) PDF (English)
Jarosław Moklak
СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОВНОВАЖНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА УСРР У СПРАВАХ ГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА ПРИ УРЯДІ РСФРР PDF
Влада Володимирівна Сокирська
МІСЦЕ «КОЛИШНІХ ЛЮДЕЙ» УСРР НА РАДЯНСЬКОМУ РИНКУ ПРАЦІ У ПІСЛЯРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД PDF
Альона Анатоліївна Устенко
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ВІЙСЬКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО PDF
Сергій Сергійович Шестопалов

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

ДІЯЛЬНІСТЬ ХЕРСОНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННЮ ДІТЕЙ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF PDF (English)
Віталій Анатолійович Вербицький
МІСЬКІ ШВЕЙЦАРСЬКІ КОЛОНІЇ НА ПІВДНІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ PDF
Генрієтта Львівна Гетте, Георгій Сергійович Молотков
ПРИСТОСУВАННЯ: СПРОБИ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ЗАКАРПАТТЯ ВИЖИТИ PDF
Лариса Іванівна Капітан
УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ ЗА ЧАСІВ НАМІСНИКА ГАЛИЧИНИ В. КОРИТОВСЬКОГО PDF
Алла Алимівна Кучеренко
РОЛЬ ЄВРЕЇВ-ІНОЗЕМЦІВ У РОЗВИТКУ СВІТСЬКОЇ ОСВІТИ ЄВРЕЇВ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У XIX СТ. PDF
Юлія Володимирівна Прокоп
НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТА ПРОЕКТНІ БЮРО ПІВДЕННО УКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ В 60 –х рр. XX ст PDF
Олександр В’ячеславович Шарін

ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

СУЧАСНІ ВІЗІЇ ПРИЧИН ПОЯВИ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ PDF
Сергій Григорович Водотика, Людмила Андріївна Савенок
АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯПАМ’ЯТОК КАМ’ЯНОГО ВІКУ БІЛЯ с. АНЕТІВКА (2008-2014 РР.) PDF
Ігор Володимирович Піструіл, Алла Василівна Главенчук, Оксана Олександрівна Грицюта
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА у 60-80-ті роки ХХ століття PDF
Ольга Василівна Лісовська
ТУРЕЦЬКИЙ ПРОТЕКТОРАТ ЯК СПОСІБ ЗМІЦНЕННЯ ГЕТЬМАНЩИНИ: НОВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ В ПОЛЬСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Володимир Іванович Маслак
ПОСТАТЬ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ЛЮДВІГА КУБАЛІ PDF
Анна Іллівна Ткачук
МЕМУАРИ ПОЛЬСЬКОЇ ШЛЯХТИ ЯК ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ PDF
Ігор Дмитрович Фицик
ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ТЕРМІНІВ СПОРІДНЕНОСТІ КРИМСЬКИХ ТАТАР PDF
Андрій Васильович Шабашов

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

ІСТОРІЯ ВИНОГРАДАРСТВА ЯК НАУКИ: ВІД НІКІТСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ДО ІНСТИТУТУ «МАГАРАЧ» PDF
Наталія Георгіївна Бернар
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ТОВАРИСТВА ПРИ УКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ В БЕРЛІНІ У 1928-1932 рр. PDF
Дмитро Васильович Бурім
ГІДРОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
Тетяна Сергіївна Мітковська

ХРОНІКА, ПОВІДОМЛЕННЯ, РЕЦЕНЗІЇ

Рецензія книжки Я. Мокляка: Hałyczyna contra Galicja. Ukraińskie szkolnictwo średnie i wyższe w debatach Sejmu Krajowego galicyjskiego 1907-1914, Historia Iagellonica, Kraków 2013. PDF
Євген Григорович Сінкевич
ЧИ МОЖЛИВА СПРОБА НОМЕР ШІСТЬ? PDF
Євген Григорович Сінкевич